Modulul ambulator permite efectuarea următoarelor operații:

 • Înregistrarea datelor pașaportale pentru pacienții români și străini conform cu normele stabilite de CNAS;
 • Înregistrarea informațiilor legate de modul de prezentare al pacientului (urgență, bilet de trimitere, control) conform normelor CNAS;
 • Configurarea intervalului minimal pentru o consultație la nivelul cabinetului fiecărui medic;
 • Completarea automată a datelor pașaportale din pagina prin utilizarea unui buton “citește date card“. După citirea datelor de sistemul va verifica automat, în timp real, calitatea de asigurat a pacientului apeland serviciile SIUI specifice;
 • Luarea în evidență a pacienților cronici pe liste și raportarea acestora către CNAS;
 • Înregistrarea serviciilor efectuate și decontate de CNAS;
 • Semnarea serviciilor prin accesarea unui buton în aceeași pagină unde se realizează și înregistrarea serviciilor;
 • Validarea online, conform normelor CNAS a serviciilor și afișarea erorilor de validare în aceeași pagină unde se realizează și înregistrarea acestora;
 • Emiterea de bilete de trimitere către alte specialități, investigații paraclinice și radiologice. Biletele de trimitere se vor putea tipării la imprimanta matriciala direct din sistem;
 • Emiterea, semnarea, validarea online a rețetelor electronice;
 • Emiterea și raportarea de concedii medicale;
 • Înregistrarea serviciilor suplimentare cu plată și emiterea bonului fiscal;
 • Înregistrarea informațiilor specifice pentru fiecare specialitate în parte;
 • Editarea și tipărirea unei fișe de consultație specifică fiecărei specialități;
 • Raportarea în format SIUI, importul de serii de rețete, importul de nomenclatoare SIUI. Se va păstra și accesa istoricul nealterat al raportărilor efectuate;
 • Validarea online în grup a tuturor serviciilor medicale efectuate pe o anumită perioadă;
 • Vizualizarea examinărilor anulate cu posibilitatea de recuperare;
 • Tipărirea tuturor formularelor cerute de CNAS;
 • Utilizarea unui singur token, în mod centralizat, pentru conexiunea cu SIUI-ul.