Acest modul va permite gestionarea stocurilor și raportarea consumului de medicamente către CNAS și DSP, conform normelor în vigoare. Funcțiile modulului sunt următoarele:

 • Configurarea perioadei de gestiune cu posibilitatea de închidere;
 • Configurarea de gestiunii multiple;
 • Introducerea furnizorilor și a articolelor organizate pe clase, grupe sau categorii;
 • Codificarea articolelor conform normelor CNAS (se vor utiliza nomenclatoarele publicate în SIUI);
 • Introducerea intrărilor de tip factură, proces verbal sau aviz;
 • Se înregistrează inclusiv câmpurile data document, data nir, data scadentă și numărul nir. Pentru fiecare produs se notează data expirare, lotul, prețul fără TVA, valoare TVA;
 • Documentul se poate închide, iar deschiderea pentru modificare este permisă doar dacă nu s-au consumat articole de pe documentul respectiv;
 • Din documentul de intrare se pot genera document de tip “RETUR”;
 • Documentele de tip retur se pot edita, tipării, închide sau deschide; 
 • Se pot introduce ieșirile (bon consum, condică, produse expirate, proces verbal);
 • Condicile pot fi preluate de pe secție în format electronic (farmacia nu este nevoită să introducă încă o dată același document);
 • Este permisă căutarea, închiderea, deschiderea și editarea documentelor de tip ieșire;
 • Din documentul de ieșire se pot genera documente de tip “RETUR”;
 • Se pot gestiona substanțele “elaborate”, compoziția acestora, scăderea și intrarea în stoc;
 • Se poate realiza inventarul stocurilor;
 • Sunt generate rapoarte către CNAS în format SIUI conform normelor în vigoare, rapoarte tip FARM – PNS;
 • Se pun la dispoziție rapoarte de tip stoc actual, fișă de magazie per articol, lista ieșirilor, balanța cantitativ valorică, consum pe articol, consum pe pacient, consum valoric pe tip document, consum pe grupe de articole, tipărire raport “listă de inventariere”.