Acest modul gestionează activitatea UPU astfel:

 • Înregistrează datele de pe fișa UPU conform cu legislația în vigoare;
 • Tipărește fișa UPU;
 • Înregistrează investigațiile de laborator și cele radiologice efectuate;
 • Înregistrează medicamentele administrate;
 • Înregistrează materialele consumate;
 • Înregistrează lista de consultații efectuate.

Prezintă rapoarte de:

 • Consum medicamente
 • Consum materiale sanitare
 • Centralizator analize laborator
 • Centralizator investigații imagistică
 • Centralizator grupat după modul de prezentare