Acest serviciu permite managementul tranzacțiilor și integrărilor contabile a tuturor modulelor din sistemul informatic, oferind totodată și următoarele facilități:

  • Documente de sintetizare a activității contabile, precum bilanțul, balanța, fișa contului, jurnale, definite după necesitățile unității;
  • Generarea automată a declarațiilor 394 și 390, precum și a anexelor aferente;
  • Prezintă un plus de flexibilitate în raportarea pe baza notelor contabile prin definirea repartițiilor la nivel de linie de notă. Astfel, fiecare linie poate fi repartizată valoric către mai multe centre de cost, domenii;
  • Închiderea automată a conturilor de venituri și cheltuieli;
  • Permite sau nu (în funcție de setările de sistem) operarea cu conturi contabile sintetice;
  • Permite închiderea și deschiderea automată a lunilor contabile, precum și a anului. Astfel se realizează păstrarea corectitudinii datelor introduse în aceea perioadă, nemaiexistând posibilitatea operării neautorizate asupra lunii respective;
  • Oferă integrare cu toate modulele sistemului informatic; datele operate în aceste module sunt importate automat sau la comandă în modulul de contabilitate, pentru evitarea operării aceluiași document de mai multe ori.