Acest modul asigură gestionarea tuturor operațiunilor financiare ale unei firme, desfășurate prin intermediul extraselor de bancă, deconturilor sau casieriei. Astfel, acesta prezintă următoarele facilități:

  • Gestionarea casieriei realizată în mod automat, asigurându-se preluarea disponibilului de la o zi la alta;
  • Asigură tipărirea registrului de casă și de banca a decontului;
  • Transferul în contabilitate a documentelor se realizează în mod automat prin definirea unor șabloane de transfer;